ΤΡΑΒΕΛΠΛΑΝΕΤ24 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΤΡΑΒΕΛΠΛΑΝΕΤ24 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Α.Φ.Μ.:999098484
Γ.Ε.ΜΗ.:009698201000
Μ.Α.Ε.:70089/01/Β/10/444
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Αθηνών
Διεύθυνση:ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4
Τηλέφωνο:2111079605